Vilkår og betingelser for bruk

1. Vilkår

Ved å få tilgang til dette nettstedet, tilgjengelig fra https://travelfoot.com/, godtar du å være bundet av disse nettstedets vilkår og betingelser for bruk og godtar at du er ansvarlig for avtalen med gjeldende lokal lov. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, har du ikke adgang til dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og varemerkerett. Disse vilkårene er opprettet ved hjelp av Generator for vilkår for bruk.

2. Bruk lisens

Det gis tillatelse til midlertidig nedlasting av én kopi av materialet på Travelfoot nettsted for personlig, ikke-kommersiell forbigående visning. Dette er en lisens, ikke en eiendomsoverføring, og under denne lisensen kan du ikke:

  • endre eller kopiere materialet;
  • bruke materialet til kommersielle formål eller til offentlig visning;
  • prøve å ombygge programvare på Travelfoot nettsted;
  • fjerne opphavsrett eller andre proprietære notater fra materialet; eller
  • overføre materialene til en annen person eller “speile” materialene på en annen server.

Dette gjør at Travelfoot kan avslutte ved brudd på noen av disse begrensningene. Ved avslutning vil også visningsretten bli avsluttet, og du bør ødelegge alt nedlastet materiale du har, enten det er trykt eller elektronisk format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Alt materialet på Travelfoot nettsted tilbys “som det er”. Travelfoot gir ingen garantier, kan det uttrykkes eller antydes, og derfor opphever alle andre garantier. Videre gir Travelfoot ingen uttalelser angående nøyaktigheten eller påliteligheten av bruken av materialet på nettstedet eller på annen måte knyttet til slikt materiale eller sider som er knyttet til dette nettstedet.

4. Begrensninger

Travelfoot eller dets leverandører vil ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår ved bruk eller manglende evne til å bruke materialet på Travelfoot nettsted, selv om Travelfoot eller en autorisert representant for dette nettstedet har blitt varslet, muntlig eller skriftlig, om muligheten for slike skader. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller ansvarsbegrensninger for tilfeldige skader. Disse begrensningene gjelder kanskje ikke for deg.

5. Revisjoner og Errata

Materialet som vises på Travelfoot nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Travelfoot vil ikke love at noe av materialet på dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Travelfoot kan når som helst endre materialet på nettstedet uten varsel. Travelfoot forplikter seg ikke til å oppdatere materialene.

6. Lenker

Travelfoot har ikke gjennomgått alle nettstedene som er knyttet til nettstedet sitt, og er ikke ansvarlig for innholdet på et slikt lenket nettsted. Tilstedeværelsen av en lenke betyr ikke at Travelfoot godkjenner nettstedet. Bruken av et lenket nettsted er på brukerens egen risiko.

7. Endringer av nettstedets vilkår for bruk

Travelfoot kan når som helst revidere disse bruksvilkårene for sitt nettsted uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den nåværende versjonen av disse vilkårene for bruk.

8. Ditt personvern

Vennligst les vår personvernerklæring.

9. Gjeldende lov

Ethvert krav knyttet til Travelfoot nettsted skal være underlagt phs lover uten hensyn til lovkonfliktbestemmelsene.