Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, toegankelijk via https://travelfoot.com/, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, heeft u geen toegang tot deze site. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht. Deze Servicevoorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de Servicevoorwaarden Generator.

2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk √©√©n exemplaar van het materiaal op de website van Travelfoot te downloaden voor persoonlijke, niet-commerci√ęle tijdelijke weergave.¬†Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopi√ęren;
  • de materialen gebruiken voor commerci√ęle doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen om software op de website van Travelfoot te reverse-engineeren;
  • alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen;¬†of
  • het overdragen van de materialen aan een andere persoon of het ‚Äúspiegelen‚ÄĚ van de materialen op een andere server.

Hierdoor kan Travelfoot worden be√ęindigd bij schending van een van deze beperkingen.¬†Bij be√ęindiging wordt uw kijkrecht ook be√ęindigd en moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, of het nu in gedrukte of elektronische vorm is.

3. Disclaimer:

Al het materiaal op de website van Travelfoot wordt geleverd ‚Äúzoals het is‚ÄĚ.¬†Travelfoot geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties.¬†Verder doet Travelfoot geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze website zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Travelfoot of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de Travelfoot-website te gebruiken, zelfs als Travelfoot of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige jurisdicties zijn beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toegestaan. Deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en fouten

Het materiaal op de website van Travelfoot kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Travelfoot zal niet beloven dat de materialen op deze website juist, volledig of actueel zijn. Travelfoot kan het materiaal op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Travelfoot verplicht zich niet tot het bijwerken van de materialen.

6. Links

Travelfoot heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Travelfoot van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Travelfoot kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Travelfoot wordt beheerst door de wetten van ph, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.