Terma dan Syarat Penggunaan

1. Syarat

Dengan mengakses Laman Web ini, dapat diakses dari https://travelfoot.com/, anda setuju untuk terikat dengan Syarat dan Ketentuan Penggunaan Laman Web ini dan bersetuju bahawa anda bertanggung jawab atas perjanjian dengan undang-undang tempatan yang berlaku. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terdapat di dalam Situs Web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan merek dagang. Syarat Perkhidmatan ini telah dibuat dengan bantuan Syarat Perkhidmatan Penjana.

2. Gunakan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara satu salinan bahan di Laman Web Travelfoot untuk tontonan sementara dan bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hakmilik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:

  • mengubah suai atau menyalin bahan;
  • gunakan bahan untuk tujuan komersial atau untuk pameran awam;
  • berusaha untuk membuat kejuruteraan semula perisian yang terdapat di Laman Web Travelfoot;
  • hapus nota hak cipta atau hak milik lain dari bahan;¬†atau
  • memindahkan bahan tersebut kepada orang lain atau ‚Äúmencerminkan‚ÄĚ bahan tersebut di mana-mana pelayan lain.

Ini akan membolehkan Travelfoot untuk menghentikan pelanggaran sekatan ini. Setelah penamatan, hak tontonan anda juga akan dihentikan dan anda harus memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada yang dicetak atau format elektronik.

3. Penafian

Semua bahan di Laman Web Travelfoot disediakan ‚Äúsebagaimana adanya‚ÄĚ.¬†Travelfoot tidak memberikan jaminan, sama ada tersurat atau tersirat, oleh itu membatalkan semua jaminan lain.¬†Tambahan pula, Travelfoot tidak membuat pernyataan mengenai ketepatan atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di Laman Webnya atau yang berkaitan dengan bahan tersebut atau laman web yang dihubungkan ke Laman Web ini.

4. Batasan

Travelfoot atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas segala kerosakan yang akan timbul dengan penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan bahan di Laman Web Travelfoot, walaupun Travelfoot atau wakil yang sah dari Laman web ini telah diberitahu, secara lisan atau bertulis, mengenai kemungkinan kerosakan tersebut. Sebilangan bidang kuasa tidak membenarkan pembatasan jaminan tersirat atau had tanggungjawab untuk kerosakan sampingan, batasan ini mungkin tidak berlaku untuk anda.

5. Semakan dan Errata

Bahan yang terdapat di Laman Web Travelfoot mungkin merangkumi kesalahan teknikal, tipografi, atau fotografi. Travelfoot tidak akan menjanjikan bahawa mana-mana bahan dalam Laman Web ini tepat, lengkap, atau terkini. Travelfoot boleh mengubah bahan yang terdapat di Laman Webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan. Travelfoot tidak membuat komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

Travelfoot belum mengkaji semua laman web yang dipautkan ke laman webnya dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut. Kehadiran pautan tidak menunjukkan sokongan oleh Travelfoot laman web ini. Penggunaan laman web yang dipautkan adalah risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian Syarat Penggunaan Tapak

Travelfoot dapat merevisi Syarat Penggunaan ini untuk Laman Webnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda setuju untuk terikat dengan versi Terma dan Syarat Penggunaan ini.

8. Privasi anda

Sila baca Dasar Privasi kami.

9. Undang-undang yang Mengatur

Segala tuntutan yang berkaitan dengan Laman Web Travelfoot akan diatur oleh undang-undang ph tanpa memperhatikan pertentangan undang-undangnya.