Villkor

1. Allmänna villkor

Genom att komma åt denna webbplats, tillgänglig från https://travelfoot.com/, godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor och samtycker till att du ansvarar för avtalet med tillämplig lokal lagstiftning. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet för dig att komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats är skyddad av upphovsrätt och varumärkeslag. Dessa användarvillkor har skapats med hjälp av generatorn för servicevillkor.

2. Använd licens

Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på Travelfoots webbplats för endast personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:

  • modifiera eller kopiera materialet;
  • använda materialet för kommersiellt ändamål eller för offentlig visning;
  • försök att omvandla all programvara som finns på Travelfoots webbplats;
  • ta bort alla upphovsrättsliga eller andra äganderättar från materialet; eller
  • överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.

Detta gör att Travelfoot kan avslutas efter överträdelse av någon av dessa begränsningar. Vid uppsägning upphör också din visningsrätt och du bör förstöra allt nedladdat material som du har, oavsett om det är tryckt eller elektroniskt.

3. Ansvarsfriskrivning

Allt material på Travelfoots webbplats tillhandahålls ”som det är”. Travelfoot ger inga garantier, kan det uttryckas eller underförstås, därför negerar alla andra garantier. Dessutom gör Travelfoot inga uttalanden angående riktigheten eller tillförlitligheten för användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

Travelfoot eller dess leverantörer kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår vid användning eller oförmåga att använda materialet på Travelfoot’s webbplats, även om Travelfoot eller en auktoriserande representant för denna webbplats har meddelats, muntligt eller skriftligt, om möjligheten att sådan skada. Viss jurisdiktion tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för oförutsedda skador, dessa begränsningar kanske inte gäller dig.

5. Revideringar och Errata

Materialet som visas på Travelfoots webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Travelfoot lovar inte att något av materialet på denna webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. Travelfoot kan ändra materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Travelfoot förbinder sig inte att uppdatera materialet.

6. Länkar

Travelfoot har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Närvaron av någon länk innebär inte att Travelfoot godkänner webbplatsen. Användningen av en länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av webbplatsens användarvillkor

Travelfoot kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den aktuella versionen av dessa användarvillkor.

8. Din integritet

Läs vår integritetspolicy .

9. Tillämplig lag

Alla anspråk relaterade till Travelfoots webbplats ska regleras av PH-lagarna utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikt.