Về travelfoot

About travelfoot
Lucas Foot

Lucas Foot


“Mục tiêu của chúng tôi là giúp bạn đi từ điểm này đến điểm khác bằng cách thức phù hợp nhất với mình”

Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyến du lịch bụi ở Đông Nam Á khi tôi nhận thấy thông tin di chuyển trên mạng vừa cũ lại vừa không chính xác.

Tôi đã tuyển vài người bạn mà tôi đã gặp khi đi du lịch và bắt đầu tạo ra những hướng dẫn mà chúng tôi thực sự muốn có khi chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Kết quả là những gì trước mặt bạn – một bộ sưu tập cực kỳ phong phú các hướng dẫn cụ thể để giúp lữ khách có những chuyến đi trọn vẹn nhất.

Lucas Foot
founder của travelfoot